Projekt Moderna a tradícia

Aktuálny projekt

"Moderna a tradícia"

s kódom ITMS - 26110130578

realizuje aktivity od 1.2.2014 do 31.7.2015.

Je to projekt Európskej únie, ktorý je zameraný na reformu systému vzdelávania a odbornej prípravy

v rámci operačného programu Vzdelávanie na opatrenie

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

s nenávratným finančným príspevkom (NFP) vo výške   411 139,00 eur.

 

Prehľad činností vykonaných v rámci jednotlivých aktivít