Publicita a informovanosť

O všetkých aktivitách, ktoré sa konajú v rámci projektu

"Moderna a tradícia"

s kódom ITMS - 26110130578

sú žiaci aj verejnosť informovaní prostredníctvom stále aktualizovanej projektovej nástenky pri vchode vo vestibule školy.