3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor aktivity:

        Mgr. Jarmila Zoričáková

        Ing. Denisa Mačáková (od 01/09/2014)

Odborný personál:

        Mgr. Jarmila Zoričáková (odborný personál - učiteľ 1)
        Mgr. Anna Pirožeková (odborný personál - učiteľ 2)
        Ing. Denisa Mačáková (odborný personál - učiteľ 2) (od 01/09/2014)
        Mgr. Jarmila Zoričáková (odborný personál - učiteľ 3)       

        externý odborník (expert - v oblati matematiky)