Aktivity projektu

 

1.

Vzdelávanie zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú

1.1.

Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

1.2.

Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie

1.3.

Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

1.4.

Debyrokrat - virtuálny archív agendy a jeho overenie v praxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Posilnenie kľúčových kompetencií a schopností žiakov, s cieľom  uľahčiť ich prestup na vysoké školy a vstup na trh práce

2.2.

Začínam podnikať

2.3.

Finančná gramotnosť

 

 

 

 

 

 

3.

Inovácia obsahu a metód vzdelávania

3.1.

Po stopách impresionistov - objavovanie našimi očami

3.2.

Matematika pre potreby trhu práce

3.3.

Propagácia a reklama

3.4.

Vizualizácia súčasných trendov  v propagácii a výtvarnom umení v XXI. stor.

3.5.

Divadlá a ich kostýmové tajomstvá

3.6.

Cesta z nití  - moderne za históriou paličkovanej čipky

3.7.

Slovenský jazyk  a literatúra po novom

3.8.

Dejiny výtvarnej kultúry netradične

3.9.

Plenér - krajinársky kurz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Zriadenie laboratórií a inovácia odborných učební

4.1.

Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

4.2.

Pragmatická škola- aplikovaná technológia a teória umenia pre propagačných výtvarníkov

4.3.

Farebné premeny textílií  a textilných materiálov – odborná učebňa

4.4.

Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov – odborná učebňa

4.5.

Aby sa nezabudlo – hlina – učebňa praktického vyučovania

4.6.

Aby sa nezabudlo – maľba na sklo –  učebňa praktického vyučovania

4.7.

Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

4.8.

Videotvorba v praxi – odborná učebňa