3.5. Divadlá a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor aktivity:

        Ing. Anna Dominiková

Odborný personál:

        Ing. Anna Dominiková (odborný personál - učiteľ 1)
        Mgr. Zlatica Svitanová (odborný personál - učiteľ 2)
        PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková (odborný personál - učiteľ 3)