Odborná stáž študentov SUŠ Kežmarok zameraná na zvýšenie predpokladov uplatnenia sa na európskom trhu práce

Projekt "LEONARDO"

 

Projekt je organizovaný v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, ide o mobilitný projekt.

Schválený grant:   36 275 EUR

Sprostredkovateľský partner

- je španielska spoločnosť Euromind Projects so sídlom v meste Jaén v španielskej Andalúzii , ktorá zabezpečuje pracoviská odbornej stáže, ubytovanie, stravovanie, program, monitoring projektu, kurz španielskeho jazyka

Účastníkmi projektu

- bude 15 žiakov SUŠ Kežmarok, ktorí budú vykonávať praktickú činnosť umeleckého zamerania na niekoľkých pracoviskách v meste Úbeda v Španielsku, v oblasti Andalúzia

Trvanie projektu

- 13 mesiacov, termín mobility je určený na jún 2014, trvanie mobility 3 týždne

Zameranie pracovných činností

- umelecké hrnčiarstvo, umelecké rezbárstvo, reklama, fotografia, videotvorba

Výber účastníkov

- sa uskutoční od septembra 2013, bude pozostávať z hodnotenia a testovania jazykových a odborných zručností uchádzačov, hodnotenia správania a prístupu k práci a štúdiu a účasti na prípravných hodinách konajúcich sa od septembra počas školského roka.

Prípravné hodiny

- budú pozostávať z prípravného kurzu anglického jazyka a kultúrnej prípravy vybraných uchádzačov zameranej na geografické a kultúrne odlišnosti  krajiny mobility a budú povinné pre uchádzačov o účasť na projekte.

Programová náplň stáže

- odborná prax na pracoviskách, kurz základov španielskeho jazyka v popoludňajších hodinách, kultúrny program, návšteva historických pamiatok.

 

Koordinátor projektu: Ing. Bibiána Lizáková