1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor aktivity:

        Mgr. Alena Trembová

        RNDr. Danica Hanuliaková (od 01/09/2014)

Odborný personál:

        lektor kurzu č.1  (externý odborník)
        lektor kurzu č.2  (externý odborník)
        lektor kurzu č.3  (externý odborník)
        lektor kurzu č.4  (externý odborník)
        lektor kurzu č.5  (externý odborník)

 

 

1.3.Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

2015_03 Začala ďalšia aktivita

Správa koordinátora Začala ďalšia aktivita 1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov   Odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov z oblasti práce s grafickými programami sa začalo 2. marca 2015 a absolvujú ho skupiny 3, 6 alebo 10 pedagógov školy...