Miesto realizácie projektu

 

Miesto realizácie projektu

 

NUTS II

SK04 Východné Slovensko

NUTS III

SK 041 Prešovský kraj

Okres

SK0413523585 Kežmarok

Obec

SK0413523585 Kežmarok

Ulica

Slavkovská

Číslo

19