ŽIACKA KNIŽKA, ROZVRH HODÍN ... (agenda)

 

ŠKOLSKÁ / ŽIACKA KNIŽNICA

 

Správca knižnice: Mgr. Martina Kavaschová

Knižnica je otvorená

         pondelok 12.15 - 13.00 hod.
          utorok: 11.15 - 12.15 hod.
          štvrtok: 12.15 - 13.00 hod.

+ individuálne po dohode

 

 

TLAČIVÁ

 

ŠKOLSKÝ PORIADOK

 

ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY