E-LEARNING (moodle)

- na portál elektronického vzdelávania našej školy sa dostanete nasledovne:

 

https://elearning.sus-kezmarok.sk/login/

https://elearning.sus-kezmarok.sk/

 

 

                

Pre študentov a pedagógov našej školy sme spustili dištančnú formu vzdelávania (online vzdelávanie).

Na pripravovanom portáli máte možnosť nájsť zadania od pedagógov, rôzne študijné materiály, elektronické testy a samozrejme najnovšie informácie ohľadom vašich predmetov.