UŽITOČNÉ LINKY

 

Mesto Kežmarok

    https://www.kezmarok.sk

 

Prešovský samosprávny kraj:

    https://www.po-kraj.sk/sk

 

Ministerstvo školstva SR:

    https://www.minedu.sk

 

Ústav informácií a prognóz školstva:

    https://www.uips.sk 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania:

    https://www.siov.sk

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

    https://www.asfeu.sk/

 

 

PRE ŠTUDENTOV...

Zdigitalizované učebnice

    https://www.eaktovka.sk/

 

Štipendiá

    https://www.uips.sk/o-nas/stredoskolske-stipendia

 

Maturita

    https://www.nucem.sk/sk/maturita

 

Moderný učiteľ

    https://www3.moderniucitel.net/

 

Virtuálna knižnica

    https://www.zborovna.sk/novinky/index.php

 

ŠIOV

    https://www.siov.sk/