4.5. Aby sa nezabudlo – hlina – učebňa praktického vyučovania

Koordinátor aktivity:

        Ing. Marta Perignáthová

Odborný personál:

        Ing. Marta Perignáthová (odborný personál - učiteľ 1)
        Mgr. Alena Trembová (odborný personál - učiteľ 2)
        Mgr. Marek Majerčák (odborný personál - učiteľ 3)
    

 

4.5.Aby sa nezabudlo – hlina – učebňa praktického vyučovania

2015_05 Nová technika na SUŠ v Kežmarku

Naša Stredná umelecká škola v Kežmarku sa ponukou svojich študijných a učebných odborov dlhodobo hlási k propagácii miestnych kultúrnych tradícií v modernom šate. K tejto tendencii prispieva aj aktuálny projekt "Tradícia a moderna" (s kódom ITMS - 26110130578), pomocou ktorého sa nám práve podarilo zaobstarať techniku. Nové prístroje nám dovolia odborne a moderne pracovať na tradičných artefaktoch ľudovej kultúry. V priestoroch školy sú už pre našich žiakov pripravené nové hrnčiarske kruhy, vypaľovacia pec a valcovací stôl na výrobu keramických produktov z hliny. Táto technika je k dispozícii k aktivite 4.5 Aby sa nezabudlo – hlina – učebňa praktického vyučovania. Tešíme sa na prvé krásne výrobky. PaedDr. Peter Paľonder            

2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MAREC 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová Pokračovanie v zhotovovaní prezentácií v power pointe: História keramiky, Točená keramika...úprava, natáčanie a úprava videa. Príprava podkladov k spracovaniu pracovných listov.          

2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia (FEBRUÁR 2015)

V mesiaci február sme pokračovali v  písaní metodickej príručky - pracovných listov (Tvorba uška na nádobu,  Tvorba jednoduchej nádobky - ručné točenie). Tiež sme upravovali niektoré časti videa a dopĺňali do nich texty.    

2015_02 V činnostiach v rámci aktivity pokračujeme aj naďalej (január 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová V januári 2015 sme pokračovali vo fotení keramickej dielne, spracovávali sme video, robili sme návrhy na reklamné tabule, zariadenia v keramickej dielni,  pracovné postupy a pripravovali sme návrhy na reklamné materiály – pracovné listy.    

2015_01 Čo sa udialo a deje v aktivite (november 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová V priebehu novembra 2014 pokračovali konzultácie s odborným personálom a písanie učebných textov a pracovných listov na tému „Práca s hlinou“  a tiež zhotovenie elektronických prezentácií o keramickej dielni, náradí používanom v keramickej dielni, postupe práce.... Tiež sme konzultovali aj s odborníkmi z praxe a následne s odborným personálom písali učebné osnovy na odborný výcvik pre 2ročný učebný odbor zameraný na keramiku. Fotili sme pripravované priestory na zriadenie dielne, keramickú pec, prácu na hrnčiarskych  kruhoch, keramické techniky. Z týchto fotografií budú zhotovené propagačné materiály. Verejné obstarávanie na zariadenie keramickej dielne je na konečnej kontrole v ASFEU v Bratislave.  

2014_09 Pokračujeme v práci (júl - september 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová V mesiaci september 2014 sme v rámci aktivity 4.5. Práca s hlinou vypracovávali profil absolventa a učebný plán pre 2-ročný učebný odbor Práca s hlinou. Taktiež sme zhromažďovali podklady na tvorbu učebných osnov.  

2014_05-06 Pracujeme ďalej

V priebehu mesiacov apríl, máj, jún sme diskutovali o danej problematike, hľadali priestory na zriadenie keramickej dielne. Tiež sme dopĺňali zoznam materiálu, potrebného na prácu s hlinou. Rozdelili sme si úlohy na spracovanie metodickej príručky na prácu s hlinou, jej obsah a štruktúru. Tiež sme rozdiskutovali tému učebných osnov pre 2-ročný učebný odbor. Zoznam materiálu a zariadenia do keramickej dielne sme postúpili kolegom na verejné obstaranie.      

2014_04 Pokračujeme v práci

V priebehu mesiaca február- marec – apríl prebiehalo oboznámenie sa s cieľom aktivity na základe ktorého sa uskutočnil výber vhodnej odbornej literatúry pre ďalšiu prácu. V priebehu mesiaca marec  sa uskutočnilo mapovanie trhu na materiálne zabezpečenie a zariadenie keramickej dielne, ekonomicky najnáročnejších a odborne najdôležitejších materiálnych zariadení keramickej dielne ako sú: hrnčiarske kruhy, keramická pec a valcovací stôl. V priebehu mesiaca apríla sme uskutočnili mapovanie trhu na materiálne zabezpečenie keramickej dielne vôbec – všeobecne. Všetky potrebné materiály a zariadenia na zriadenie keramickej dielne pripravenú pre tvorbu predmetov z hliny, vypaľovanie a glazovanie.  

2014_02 Začali sme...

V priebehu mesiaca február, marec 2014 sa tím aktivity  projektu oboznamuje s historickými a výtvarnými trendmi práce s hlinou,  hľadaním a výberom  vhodnej  odbornej literatúry. Tiež pripravuje podklady na verejne obstarávanie a to výberom náradia potrebného na prácu s hlinou.          

Záznamy: 1 - 9 zo 9