4.2. Pragmatická škola- aplikovaná technológia a teória umenia pre propagačných výtvarníkov

Koordinátor aktivity:

        Mgr. Milada Kotorová

Odborný personál:

        Mgr. Milada Kotorová (odborný personál - učiteľ 1)
        Mgr. MIroslava Kovalčíková (odborný personál - učiteľ 2)