Kniežacia hrobka

 

Kniežacia hrobka – spolupráca so SAV – výroba artefaktov kniežacej hrobky

Projekt "Kniežacia hrobka z Popradu"

Dňa 28.5.2013 bola popísaná Dohoda o odbornej spolupráci SUŠ s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Obe zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať pri spoznávaní starých technológií výroby historického nábytku a ďalších artefaktov na príklade nálezov z kniežacej hrobky z doby sťahovania národov z Popradu formou zhotovenia kópií zachovalých originálov.

Koordinátori:

            Ing. Marta Perignáthová
            Ing. Denisa Mačáková
            Bc. Vladimír Reznický

Škola vniká do tajov kniežacej hrobky.
Žiaci 4. ročníka odbor konzervátorské a reštaurátorské práce začínajú pracovať na technickej dokumentácii postele zo 4.-5. stor., ktorej repliku budú realizovať. Spolupracujeme s riaditeľkou  Podtatranského  múzea Bc. PhDr. Magdalénou Bekessovou, ktorá nám v rámci exkurzie urobila odbornú prednášku a ukázala expozíciu kniežacej hrobky a so  SAV v Nitre pri zabezpečovaní materiálu na zhotovenie postele.