2015_09 Záverečné prezentácie cieľov jednotlivých aktivít

 

Dosiahnuté ciele aktivít projektu...

 

1.1. Vzdelávanie pedagógov školy na získavanie a rozvoj kompetencií

Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

1.2. Rozvoj jazykových schopností pedagogických zamestnancov v oblasti odbornej terminológie.

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

1.3. Ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová
Koordinátor odbornej aktivity: RNDr. Danica Hanuliaková (od 01.09.2014)
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

1.4. Debyrokrat

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Danica Hanuliaková
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková
 • prezentácia cieľov aktivity  ...TU... 

 

3.1 Po stopách impresionistov

Koordinátor odbornej aktivity: PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr.art. Jozef Česla (od 01.09.2014)
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

3.2. Matematika pre potreby trhu práce

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Jarmila Zoričáková
Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková (od 01.09.2014)
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

3.3. Propagácia a reklama

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

3.4. Vizualizácia súčasných trendov v propagácii a výtvarnom umení v XXI. storočí

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

3.5. Divadla a ich kostýmové tajomstvá

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

 

3.6. Cesta z nití

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková
 • prezentácia cieľov aktivity    ...TU...   

 

3.9. Plenér

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zuzana Girgášová
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Nikola Podolinská
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

4.2. Pragmatická škola

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Milada Kotorová
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Zlatica Svitanová
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Denisa Mačáková
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...  

 

4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Alena Trembová
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Katarína Tribulová
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. art. Marek Rusňák
Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Ing. Roland Lipták (od 01.09.2014)
 • prezentácia cieľov aktivity ...TU...

 

Publicita

Koordinátor PaedDr. Peter Paľonder