4.1. Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn

Koordinátor aktivity:

        Mgr. Nikola Podolinská

Odborný personál:

        Mgr. Nikola Podolinská (odborný personál - učiteľ 1)
        MgrA. Marek Rusňák (odborný personál - učiteľ 2)
        Mgr. art. Katarína Tribulová (odborný personál - učiteľ 3)
        Mgr. art. Jozef Česla (odborný personál - učiteľ 4)