2.3. Finančná gramotnosť

Koordinátor aktivity:

        Ing. Anna Dominiková

Odborný personál:

        Bc. Vladimír Reznický (odborný personál - učiteľ 1)
        Mgr. Anna Pirožeková (odborný personál - učiteľ 2)
        Ing. Bibiána Lizáková (odborný personál - učiteľ 2) (od 01/09/2014)
        externý odborník - expert/lektor - "Finančná gramotnosť"