Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety

 

Naša škola v novom projekte

Projekt "Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety" je organizovaný spoločnosťou Ústav informácií a prognóz školstva, ktorá je priamo podriadená ministerstvu školstva. Jeho úlohou je vytvoriť databázu scénarov na vyučovacie hodiny podľa tém a fáz hodín. Projekt je orientovaný zatiaľ orientovaný na všeobecno-vzdelávacie predmety v základných stupňoch vyučovania, teda aj pre nás ako strednú školu. Projekt bude mať zmysel nie len pre učiteľov, ktorí za doň zapoja, ale aj pre školu, ktorá má za účasť na projekte sľúbenú interaktívnu tabuľu a k nej prisluhujúcu audio- a PC-techniku, čo je ďalšia dobrá správa pre našich žiakov.

 

Škola získa: 1 ks interaktívne tabule, 1 ks notebook, 1 ks ozvučenia   v 3. štvrťroku 2013