ERASMUS+ 2018    

Už po tretí krát bol Strednej umeleckej škole v Kežmarku schválený projekt v rámci programu Európskej únie Erasmus+.

Výška prideleného grantu financovaného z fondov Európskej únie na realizáciu projektu s názvom Cestou objavovania európskeho kultúrneho dedičstva k osobnému rastu v umení dnesje 50028 eur.

Tento projekt opäť umožní žiakom našej školy zúčastniť sa v nasledujúcom školskom roku na odborných stážach v zahraničí, ktoré budú prebiehať v dvoch turnusoch.

Výsledky výberu sú zverejnené na stránkach Národnej agentúry SAAIC (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu):

https://erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=7

https://erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2018&vv_typ=KA102

ERASMUS+ 2018

Pripravujeme výstavu

V novom školskom roku pripravujú účastníci stáže v Krakove v rámci projektu Erasmus+ výstavu svojich prác. Usilovne na nich pracovali aj po návrate do školy, keďže mnohé si ešte vyžadovali nejakú tú úpravu a až potom ich pustili do tlače a pracovali na ich adjustácii. Na výstavu sa všetci tešíme a...

Festival študentského remesla

Už po siedmy krát sa v priestoroch Kežmarského hradu konal Festival študentského remesla organizovaný Súkromnou spojenou školou Biela Voda v Kežmarku. A keďže v tomto roku Kežmarok oslavuje 750.výročie udelenia mestských práv, aj festival sa niesol v tomto duchu. Hoci...

ERASMUS+ - ukončenie stáže v Krakove

Po úspešne absolvovanej dvojtýždňovej stáži v Krakowskich Szkolach Artystycznych s.c. Joanna Gaweł, Jerzy Gaweł v Poľskom Krakove sa vrátili naši žiaci plní elánu, nadšenia a nových nápadov. Spoločne s Mgr. Matúšom Matavom pripravujú výstavu prác fotografií z Krakova. Už sme všetci zvedaví a tešíme...

ERASMUS+ - stáž v Krakove

Dňa 31. 3. 2019 sa začala naša dvojtýždňová stáž v Krakove. Po príchode nás privítalo veľmi príjemné prostredie hostelu. Hneď po uložení batožín sme sa vybrali na večeru. Dnešný deň ubehol veľmi rýchlo, keďže je to deň príchodu a zároveň aj deň prvý. Chvíľu po večeri sme sa všetci stretli na izbe,...

2019_02 Výber účastníkov na projekt Erasmus+ - mobilita Krakov

Výber účastníkov viac     ...tu... 

Príspevok v magazíne č. 649 Kežmarskej televízie

KTV uverejnila príspevok o našej škole s názvom SUŠ - týždeň praktických zručností. Čas začiatku príspevku: 24 min 49 s. Príspevok zverejnený na stránkach KTV tu:      

Európsky Týždeň odborných zručností

Podujatie „Európsky týždeň odborných zručností“ je iniciatívou Európskej komisie prvýkrát vyhlásenou v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s cieľom podporiť kvalitné zručnosti a pracovné miesta. Organizuje sa každý rok, pričom...

Erasmus+ - ukončenie stáže na Cypre

Po troch týždňoch strávených na Cypre sa vrátili naši žiaci plní nových zážitkov, vedomostí a zručností, ktoré sa tam naučili. Venovali sa tam rôznym technikám - ikonografii, tvorbe moziky, práci s hlinou, nástennej maľbe, reštaurovaniu nábytku, rezbárstvu, výrobe tradičnej malej stoičky z feniklu,...

Erasmus+ - stáž na Cypre

14.10.2018 odcestovalo našich 12 žiakov z odboru propagačné výtvarníctvo a konrezvátorstvo a reštaurátorstvo drevorezieb v sprievode 2 pedagógov na trojtýždňovú stáž na Cyprus. Priebeh celej stáže môžete sledovať na našej facebookovej stránke...