Projekt Erasmus+

V rámci projektu Erasmus+ bol Strednej umeleckej škole v Kežmarku pridelený grant vo výške 62 476 eur z fondov Európskej únie na realizáciu projektu pod názvom „Rozvoj tradičných remesiel a umenia v podmienkach súčasnej doby“. Tento projekt umožnil žiakom našej školy žúčasniť sa na odborných stážach, ktoré prebehli v dvoch turnusoch.

V prvom turnuse sa trojtýždňovej odbornej stáže  v čase od 21.9. do 12.10.2015 sa zúčastnilo  12 žiakov a 2 vyučujúci v španielskej Ubede a v druhom turnuse od 11.10. do 1.11.2015 ďalších 12 žiakov a 2 vyučujúci absolvovali trojtýždňovú odbornú stáž v Pano Lefkara na Cypre.