4.8. Videotvorba v praxi – odborná učebňa Aktivity projektu

Koordinátor aktivity:

        Mgr. art. Marek Rusňák

        Mgr. Ing. Roland Lipták (od 01/09/2014)

Odborný personál:

        Mgr. art. Marek Rusňák (odborný personál - učiteľ 1)
        Mgr. Ing. Roland Lipták (odborný personál - učiteľ 1) (od 01/09/2014)
        Mgr. Michal Labus (odborný personál - učiteľ 1) (od 06/10/2014)
        Mgr. Nikola Podolinská (odborný personál - učiteľ 2)
        Mgr. art. Katarína Tribulová (odborný personál - učiteľ 3)