4.3. Farebné premeny textílií a textilných materiálov – odborná učebňa

Koordinátor aktivity:

        Mgr. Zlatica Svitanová

Odborný personál:

        Mgr. Zlatica Svitanová (odborný personál - učiteľ 1)
        Ing. Anna Dominiková (odborný personál - učiteľ 2)
        Mgr. Zuzana Girgášová (odborný personál - učiteľ 3)
        Mgr. Alena Trembová (odborný personál - učiteľ 4)