3.1. Po stopách impresionistov - objavovanie našimi očami

Koordinátor aktivity:

        PaedDr. Jarmila Dobešová -Serbinčíková

        Mgr. art. Jozef Česla (od 01/09/2014)

Odborný personál:

        PaedDr. Jarmila Dobešová -Serbinčíková (odborný personál - učiteľ 1)
        Mgr.art. Jozef Česla (odborný personál - učiteľ 1) (od 01/09/2014)
        Mgr. Miroslava Kovalčíková (odborný personál - učiteľ 2)
        Mgr. Zuzana Girgášová (odborný personál - učiteľ 3)
        Mgr. Nikola Podolinská (odborný personál - učiteľ 4)
        Mgr. Stanislav Kovalčík (odborný personál - učiteľ 5)