2014_03 Plenér Strážky- ako sme kráčali v stopách impresionistov

...fotky...

Plenér Strážky- ako sme kráčali v stopách impresionistov

 

Našim študentom sa opäť naskytla krásna možnosť tvorby v prírode, ktorá obohatila vyučovací proces o nový spôsob nazerania na výtvarnú tvorbu. Túto činnosť nám umožnil nový projekt realizovaný na našej škole s názvom Moderna a tradícia, ktorého súčasťou je  aktivita 3.1 Po stopách impresionistov- objavovanie našimi očami. V rámci tejto aktivity sme začali realizovať priamu maľbu a kresbu v prírode už v tomto týždni v dňoch 18. a 19. marca. Odborní pedagógovia Mgr. Zuzana Girgášová a PaedDr. Jarmila Dobešová Serbinčíková sme spolu so žiakmi 2.A triedy a troma žiačkami 2.B triedy zrealizovali prvú fázu plenérov v nádhernom prostredí parku kaštieľa v Strážkach.

 Táto aktivita by mala naučiť žiakov tvorbe v prírode, kde sa naučia zobrazovať detaily, ale aj veľké výseky krajiny. Súčasťou cieľa tejto aktivity je aj , ako to z názvu vyplýva, oboznámenie sa s tvorbou impresionistov, ktorí práve v prírode tvorili. Nahliadnuť do tvorby impresionistov a do princípov ich tvorby pomohla žiakom odborná prednáška 18.3.2014 priamo v kaštieli, kde im odborný personál Mgr. Miroslava Kovalčíková predniesla výklad  na tému Impresionisti a ich tvorba spolu s ukážkami ich diel. Obsahom prednášky bol rozbor tvorby jednotlivých predstaviteľov, základné kompozičné a farebné princípy ich tvorby a hlavne priamy rozbor ich diel.

Na základe týchto poznatkov potom žiaci tvorili priamo v záhrade, kde vznikali maľby akrylom, akvarelom, ale aj kresby pastelom, tušom i uhlíkom. Vďaka zastúpeniu aj fotografického dizajnu, máme aj veľmi zaujímavé fotografie, či už výseky krajiny alebo zaujímavé detaily, ukryté v prebúdzajúcej sa prírode. Spokojnosť žiakov s novým spôsobom tvorby bola očividná a už teraz sa tešia na ďalšiu výtvarnú činnosť v tejto aktivite. Prikladám zopár fotografií z našej činnosti, aby ste tak všetci mohli nazrieť do zákulisia žiackej tvorby.

 

PaedDr.Jarmila Serbinčíková