2014_02 Začíname...

V aktivite sa naplánoval prvý plenér dvoch skupín v záhrade kaštieľa Strážky. Pôjdu dve skupiny žiakov 2.A po 10 žiakov s dozorom Mgr. Zuzana Girgášová a PaedDr. Jarmila Dobešová Serbinčíková. Koordinátor aktivity chystal zápisnice, plán plenéru, zadanie pre žiakov, pomocnú literatúru, vzorové práce a inšpiračné obrázky a materiál.