2014_04 Ako pokračujeme v aktivite

Jednou z čarovných aktivít nášho projektu je táto aktivita, ktorá je určite čarovnou pre žiakov druhých ročníkov, ktorí môžu časť svojej umeleckej tvorby preniesť von do plenéru- priamo do prírody. Tak sa udialo v dňoch 18. a 19. marca 2014, keď 17 žiakov 2.A triedy odboru propagačné výtvarníctvo a 3 žiaci 2.B odboru fotografický dizajn využilo prvé jarné lúče a spolu s odborným personálom tejto aktivity tvorili priamo v prírode.  Tento prvý plenér odštartoval realizáciu tejto aktivity v záhrade kaštieľa Strážky, kde pod dozorom odborného personálu v zložení PaedDr. Jarmila Dobešová- Serbinčíková- koordinátor aktivity a odborný personál- učiteľ1, Mgr. Zuzana Girgášová- odborný personál- učiteľ 3a Mgr. Miroslava Kovalčíková- odborný personál- učiteľ2. Práve toto pedagogické zloženie dohliadalo na tvorbu žiakov, ktorí tvorili technikami kresba tušom, ceruzou, pastelom a mastným pastelom a maľbou akrylom, temperou a akvarelom. Ich úlohou bolo zobraziť krajinu vlastným pohľadom, pričom pracovali na malých i veľkých výsekoch krajiny, detailoch prírody a fotografi sa snažili zachytiť čaro momentu v detailu v prírode cez objektív svojich fotoaparátov. Tak vznikli obrazy i fotografie, ktoré sú súčasťou archivácie priebehu aktivity. V rámci tohto plenéru sa realizovala aj prednáška o Impresionistoch a ich tvorbe, ktorú viedla Mgr. M. Kovalčíková, ktorá bola súčasťou vzdelávania žiakov v tejto aktivite a tak prispieva k naplneniu cieľov a výstupov tejto aktivity.

Samozrejme súčasťou práce koordinátora bolo pripraviť všetok materiál, výtvarný i odborný na prednášku, predlohy, stojany a spracovať celé organizačné zabezpečenie priebehu plenéru.