4.7. Učebňa praktického vyučovania interiérovej tvorby a dizajnu

Koordinátor aktivity:

        Mgr. art. Katarína Tribulová

Odborný personál:

        Mgr. art. Katarína Tribulová (odborný personál - učiteľ 1)
        Mgr. art. Marek Rusňák (odborný personál - učiteľ 2)
        Mgr. art. Jozef Česla (odborný personál - učiteľ 2) (od 01/09/2014)
        Mgr. Nikola Podolinská (odborný personál - učiteľ 3)