2015_10 Magazín PSK zverejnil reportáž o záverečnej konferencii projektu Moderna a tradícia

Na portáli www.po-kraj.sk  v Septembrovom vydaní regionálneho Magazínu PSK - Magazín PSK - september 2015 zverejnili reportáž pod názvom Umelecká škola v Kežmarku má nové učebne  - kde informovali o záverečnej konfernecii končiaceho sa projektu Moderna a tradícia.

 

Link na stránku PSK:

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality-2015/magazin-psk-september-2015.html#obsah

 

Link na youtube na reportáž:
(začiatok reportáže: 6min 59 sek)

https://www.youtube.com/watch?v=_t2dvVZfyEw

 

 

Textová alternatíva videozáznamu

Umelecká škola v Kežmarku má nové učebne
Školstvo: Pomohol projekt Moderna a tradícia 

Moderna a tradícia – to je názov projektu, ktorý realizovala Stredná umelecká škola v Kežmarku. Záverečná aktivita projektu – konferencia, sa konala 26. septembra. Hodnota celého projektu presiahla 400 tisíc eur. Umožnil realizovať na škole množstvo aktivít – vzdelávanie pedagógov, rozvoj ich jazykových znalostí, aktivity na posilnenie schopností žiakov s cieľom uľahčiť im prestup na vysokú školu a vstup na trh práce.

  • Marta Perignáthová, riaditeľka SUŠ Kežmarok: "Učitelia si pripravili ... ktoré sme si zadovážili."

Špecifickým cieľom bolo zriadenie laboratórií a modernizácia odborných učební, zavedenie nových technológií a inovatívnych metód do vyučovania. Ako napríklad Aplikovaná technológia pre odbor Fotografický dizajn, zariadenie textilnej dielne, vybavenie stolárskej dielne a odbornej učebne pre reštaurátorov či keramickej dielne ... cca 10 000 eur.

  • Marta Perignáthová, riaditeľka SUŠ Kežmarok: "Hlavný prínos projektu ... grafickými softvérmi."
  • Ukážka – módna prehliadka

Na záverečnej konferencii nechýbala módna prehliadka žiačok školy v kostýmoch zhotovených v rámci projektu a výstava prác žiakov zo štyroch projektových plenérov.