3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom

Koordinátor aktivity:

        Mgr. Eva Sroková

Odborný personál:

        Mgr. Eva Sroková (odborný personál - učiteľ 1)
        PaedDr. Peter Paľonder (odborný personál - učiteľ 2)
       
        externý odborník (expert - v oblasti slovenského jazyka)