2014_09 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity projektu (júl - september 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V rámci aktivity sme i naďalej pracovali na učebných textoch pre študentov a to najmä  v témach J.G. Tajovský, Dramatické umenie, J.Jesenský, Vnútorný monológ, Milo Urban a ďalšie.

Predpokladom pre skvalitnenie našej práce  a spolupráce boli naše porady projektového tímu.