2014_02 Začali sme ....

 1. Konala sa porada projektového tímu dňa 13.2.2014, na ktorej sme sa oboznámili s úlohami v súlade s touto aktivitou týkajúcimi sa zostavovania textov pre hodiny literatúry v 2. a 3. ročníku pre stredné školy.

 2. Začali sa zhromažďovať, upravovať a inovovať jednotlivé texty v súlade s požiadavkami na maturitnú skúšku.