2014_04 Pokračujeme v práci

Spracovali sme učebné texty na témy Dramatické umenie, Podoby humoru a Charakterové typy hrdinu. Ďalej bola spracovaná časť učebných textov pod názvom Svetová renesančná literatúra.