2014_05-06 Pracujeme ďalej

V tejto aktivite sme aj naďalej obaja vyučujúci Slovenského jazyka a literatúry pracovali na tvorbe textov a príprave doplňujúceho obrazového materiálu, ktorý sme priraďovali k jednotlivým témam.

Spracovávali sme témy:

  • Básnický symbol 

  • Charakterový typ hrdinu.

Rozpracovávaná bola aj naďalej téma Svetovej realistickej literatúry.