2014_10 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov (október 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V odbornej aktivite č.3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom sme v mesiaci október systematizovali jednotlivé kapitoly v  rámci pracovných listov k štúdiu literatúry. Mali sme aj sedenia odborného personálu, kde sme konkrétne dávali dohromady a následne skompletizovali výber jednotlivých doplňujúcich údajov k tvorbe textového a obrazového materiálu k učebným textom.