2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MAREC 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Eva Sroková

V aktivite 3.7. Slovenský jazyk a literatúra po novom sme aj naďalej v mesiaci marec overovali jednotlivé pracovné úlohy a aktivity vyplývajúce z projektu.

Zameriavali sme sa na overovanie výučby podľa pripravených materiálov – učebné texty pre jednotlivé ročníky. Priebežne obaja učitelia (odborný personál) konzultovali svoje odučené hodiny s expertkou, ktorá im opäť odborne poradila a doplnila jednotlivé požiadavky v rámci vyučovacieho procesu v súlade s metodickými pokynmi.