3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične

Koordinátor aktivity:

        Mgr. Miroslava Kovalčíková

Odborný personál:

        Mgr. Miroslava Kovalčíková (odborný personál - učiteľ 1)
        Mgr. art. Jozef Česla (odborný personál - učiteľ 2)
        Mgr. Nikola Podolinská (odborný personál - učiteľ 3)