2015_04 Práca na kompletizácii cieľov aktivity v projekte Moderna a tradícia pokračuje (MAREC 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

V marci som v rámci aktivity 3.8 pracovala na dokončovaní a jazykovej úpravy textov na tlač, bola vyhotovená obálka a materiál sa pripravoval na tlač. Naďalej prebiehalo skenovanie obrazových materiálov pre potreby v predmete dejiny výtvarnej kultúry.