2015_03 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov aktivity (FEBRUÁR 2015)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

Vo februári  v rámci aktivity 3.8. Dejiny výtvarnej kultúry netradične sme spolu s tímom pracovali na grafickej úprave textov, ktoré budú finalizované v najbližších mesiacoch. Zároveň prebiehalo skenovanie a popisovanie obrazového materiálu, ktorý je určený ako učebná pomôcka  v predmete dejiny výtvarnej kultúry.