2015_01 Čo sa udialo a deje v aktivite (november 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

V mesiaci november 2014 sme sa v aktivite venovali kompletizácii textov potrebných pre učebné texty, skenovaniu potrebného obrazového materiálu a následnému vkladaniu obrazového materiálu do textov. Zároveň prebiehala jazyková úprava textov po gramatickej stránke.

Odborný personál Mgr.art. Jozef Česla pracoval na tvorbe obálky na učebný text a odborný personál Mgr. Nikola Podolinská pracovala na grafickej úprave celkovej podoby učebného textu.