2014_10 Pokračujeme v práci na napĺňaní cieľov (október 2014)

Koordinátor odbornej aktivity: Mgr. Miroslava Kovalčíková

V aktivite sa ďalej pokračovalo v práci na zhromažďovaní potrebných dokumentov a materiálov pre tvorbu učebných textov. Následne prebiehala práca na úpravách napísaných textov (rôzne korektúry a iné dokončovacie textové úpravy) a aj úprava obrazového materiálu (pomocou vhodných grafických PC programov).