2014_04 Pokračujeme v práci

Pokračujeme v spracovávaní textového a obrazového materiálu k učebným textom z problematiky klasicistického, romantického a realistického umenia.