2.2. Začínam podnikať

Koordinátor aktivity:

        Ing. Anna Dominiková

Odborný personál:

        Ing. Anna Dominiková (odborný personál - učiteľ 1)
        Ing. Denisa Mačáková (odborný personál - učiteľ 2)
        Ing. Bibiána Lizáková (odborný personál - učiteľ 2) (od 01/09/2014)
        externý odborník - expert/lektor - "Začínam podnikať"