2014_10 Pracujeme na napĺňaní cieľov aktivity nasledovne...

V mesiaci október v rámci aktivity 2.2 Začínam podnikať prebehla druhá časť prednášok k problematike:

  1. Formulácia cieľov podnikania a ich dosahovanie.
  2. Majetok a záväzky podniku.
  3. Živnosti a druhy živností (voľné, viazané, remeselné živnosti).
  4. Obchodné spoločnosti a ich druhy (s.r.o., a.s., v.o.s, k.s.).
  5. Postup na založenie živnosti.
  6. Výber a tvorba obchodného mena.
  7. Podnikateľský zámer a plán

Prednášok sa zúčastnilo 60 žiakov 3. a 4.ročníka školy v rozsahu 7.hod podľa vypracovaného rozpisu Prednášky prednášali externí lektori. Odborný personál pracoval na učebných textoch na témy. ˮ Podnik a právne formy podnikania, Druhy podnikov, Obchodné spoločnosti, Osobitné formy podnikania.