2014_11 Aktivita sa blíži k svojmu záveru

V mesiaci november v rámci aktivity 2.2 Začínam podnikať prebehli prednášky k danej problematike pre 60 žiakov 3. a 4.ročníka školy. V rámci prednášok žiaci pracovali na malom projekte zameraného na založenie živnosti. Prednášky prednášali externí lektori. Odborný personál pracoval na učebných textoch na témy. ˮ Podnikanie podľa živnostenského zákona, Príspevok na začatie podnikania, Zostavenie podnikateľského plánu, Práva z duševného vlastníctva, Personálna činnosť podniku, Daňová sústava.

 

...fotky...