2014_05-06 Pokračujeme v práci

2.2. Začínam podnikať

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Anna Dominiková

V mesiacoch máj a jún v rámci aktivity odborný personál začal pracovať na učebných textoch na témy Kontaktné miesto a jeho fungovanie, Úprava vzťahov s inými partnermi v podnikaní.