3.6. Cesta z nití - moderne za históriou paličkovanej čipky

Koordinátor aktivity:

        Mgr. Zlatica Svitanová

Odborný personál:

        PaedDr. Jarmila Dobešová-Serbinčíková (odborný personál - učiteľ 1)
        Ing. Anna Dominiková (odborný personál - učiteľ 2)
        Mgr. Zlatica Svitanová (odborný personál - učiteľ 3)