2015_09 Záverečná konferencia projektu "Moderna a tradícia" je za nami

 

...fotky...

 

Záver nášho  projektu sa konal v piatok 25.9.2015 v spoločenskej miestnosti školy za prítomnosti pozvaných hostí a zamestnancov školy. Potešila nás návšteva koordinátorky projektu RNDr. Aleny Palackovej z Výskumnej agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a všetkých, ktorí prijali naše pozvanie.

 Bohatý program sa prelínal s prezentáciou výstupov aktivít, ktorý komentovala zástupkyňa riaditeľky školy RNDr. Danica Hanuliaková.  Žiaci štvrtých ročníkov si zaspomínali na plenér v Strážkach minidivadielkom o impresionizme. Vrcholom programu bola módna prehliadka  kostýmov zrealizovaných v rámci projektu.

Touto cestou chcem sa poďakovať  všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na príprave tohto podujatia – za zorganizovanie programu,  výzdobu školy, učební, inštaláciu výstavy, tiež účinkujúcim žiakom a firme VK- Vadel za prípravu pohostenia. Nadšenie pre vec, ochotu a radosť bolo cítiť z každého človeka, čo vnímali aj prítomní hostia.

 

 Som na vás hrdá !!!!

 

Ing. Marta Perignáthová

riaditeľka školy