4.6. Aby sa nezabudlo – maľba na sklo – učebňa praktického vyučovania

Koordinátor aktivity:

        Mgr. Alena Trembová

Odborný personál:

        Mgr. Marek Majerčák (odborný personál - učiteľ 1)
        Mgr. Nikola Podolinská (odborný personál - učiteľ 2)
        Mgr. Alena Trembová (odborný personál - učiteľ 3)
        Mgr. Zuzana Girgášová (odborný personál - učiteľ 4)
        Mgr. Eva Sroková (odborný personál - učiteľ 5)