2015_10 Záver projektu na dosah...finišujeme na napĺňaní cieľov v posledných bežiacich aktivitách

 

4.5. Aby sa nezabudlo – hlina

Koordinátor odbornej aktivity: Ing. Marta Perignáthová

 V septembri 2015 sme kompletizovali učebný text Práca s hlinou, doplňali obrázky, očíslovali, spracovávali grafiku, obal na učebný text a prípravovali učebný text a pracovné listy do tlače.

V rámci vyučovacieho predmetu odborné kreslenie a modelovanie boli vytvárané výrobky  z hliny  a následne vypaľované.