4.4. Spoznávanie štruktúr dreva a textilných materiálov – odborná učebňa

Koordinátor aktivity:

        Ing. Denisa Mačáková

Odborný personál:

        Ing. Denisa Mačáková (odborný personál - učiteľ 1)
        Ing. Anna Dominiková (odborný personál - učiteľ 2)
        Bc. Vladimír Reznický (odborný personál - učiteľ 3)